Προγράμματα σπουδών

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου

Α' Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Μαθηματικά3
Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία4
Φυσική - Γεωγραφία - Βιολογία3

Β' Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Μαθηματικά3
Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία4
Φυσική - Χημεία - Γεωγραφία - Βιολογία3

Γ' Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Μαθηματικά3
Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία4
Φυσική - Χημεία - Βιολογία3

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Α’ Λυκείου

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Άλγεβρα2
Γεωμετρία1
Φυσική2
Χημεία1
Νέα Ελληνική Γλώσσα1
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία2

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Β’ Λυκείου

Προσανατολισμός Θετικών Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Μαθηματικά προσανατολισμού2
Φυσική προσανατολισμού2
Άλγεβρα2
Γεωμετρία1
Φυσική Γενικής Παιδείας2
Χημεία1
Νέα Ελληνική Γλώσσα2

Προσανατολισμός Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία προσανατολισμού3
Λατινικά Προσανατολισμού2
Άλγεβρα2
Γεωμετρία1
Φυσική Γενικής Παιδείας1
Χημεία1
Νέα Ελληνική Γλώσσα2

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Β’ Λυκείου

Προσανατολισμός Θετικών Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Χημεία προσανατολισμού
3
Φυσική προσανατολισμού3
Νέα Ελληνική Γλώσσα2
Μαθηματικά προσανατολισμού
4
Βιολογία προσανατολισμού
3

Προσανατολισμός Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Νέα Ελληνική Γλώσσα2
Αρχαία προσανατολισμού5
Ιστορία προσανατολισμού3
Λατινικά προσανατολισμού
2
Βιολογία Γενικής Παιδείας
2

Προσανατολισμός Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Νέα Ελληνική Γλώσσα2
Μαθηματικά προσανατολισμού5
ΑΕΠΠ προσανατολισμού
2
Α.Ο.Θ. προσανατολισμού
3
Βιολογία Γενικής Παιδείας
2

Μελέτη Δημοτικού

2 ώρες μελέτη καθημερινά