Προγράμματα σπουδών

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου

Α' Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Μαθηματικά3
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία2
Φυσική 1
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα2

Β' Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Μαθηματικά3
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία2
Φυσική1
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα2

Γ' Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Μαθηματικά3
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία2
Φυσική1
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα2

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Α’ Λυκείου

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Άλγεβρα2
Γεωμετρία1
Φυσική2
Χημεία1
Νέα Ελληνική Γλώσσα - Λογοτεχνία2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία2

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Β’ Λυκείου

Προσανατολισμός Θετικών Σπουδών - Υγείας - Οικονομίας και Πληροφορικής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θετικών Σπουδών ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σπουδών ΥγείαςΜΑΘΗΜΑΤΑ Σπουδών Οικονομίας και ΠληροφορικήςΏρες
Μαθηματικά προσανατολισμούΒιολογία προσανατολισμούΜαθηματικά προσανατολισμού2
Φυσική προσανατολισμούΦυσική προσανατολισμούΦυσική προσανατολισμού2
ΆλγεβραΆλγεβραΆλγεβρα2
Φυσική Γενικής ΠαιδείαςΦυσική Γενικής ΠαιδείαςΑ.Ε.Π.Π. προσανατολισμού Γ΄Λυκείου2
Χημεία Γενικής ΠαιδείαςΧημεία Γενικής ΠαιδείαςΑ.Ο.Θ. προσανατολισμού Γ΄Λυκείου2
Νέα Ελληνική Γλώσσα - ΛογοτεχνίαΝέα Ελληνική Γλώσσα - ΛογοτεχνίαΝέα Ελληνική Γλώσσα - Λογοτεχνία2

Προσανατολισμός Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία προσανατολισμού5
Ιστορία Προσανατολισμού2
Κοινωνιολογία Προσανατολισμού1
Νέα Ελληνική Γλώσσα - Λογοτεχνία2
Άλγεβρα2

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Γ’ Λυκείου

Προσανατολισμός Θετικών Σπουδών - Σπουδών Υγείας

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Χημεία προσανατολισμού
3
Φυσική προσανατολισμού4
Νέα Ελληνική Γλώσσα - Λογοτεχνία3
Μαθηματικά προσανατολισμού
4
Βιολογία προσανατολισμού
3

Προσανατολισμός Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Νέα Ελληνική Γλώσσα - Λογοτεχνία3
Αρχαία προσανατολισμού5
Ιστορία προσανατολισμού3
Κονωνιολογία προσανατολισμού
3

Προσανατολισμός Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Νέα Ελληνική Γλώσσα - Λογοτεχία3
Μαθηματικά προσανατολισμού4
ΑΕΠΠ προσανατολισμού
3
Α.Ο.Θ. προσανατολισμού
3